Stroomstoring Datacenter Hetzner

Voor onze webhosting maken wij gebruik van de diensten van Hetzner.de.

Vanmorgen rond 11 uur kreeg Hetzner een stroomstoring in hun Datacenter te verduren.  Ze kregen een spanningsdip, en de UPS nam deze dip niet over. Normaal gesproken vangt de UPS dit op. Maar voor een tot nu toe onbekende reden is dit niet gebeurd.

De servers zijn spanningsloos geraakt, en Hetzner nu eigen infrastructuur was gedeeltelijk niet bereikbaar.

Via deze link konden we volgen wat er gebeurde:

Type: Fault report
Categories: Basic infrastructure
Start: May 24, 2018 11:30:00 AM CEST
End: Unknown
Description: Due to a current disruption of the power supply at the location Falkenstein, there are currently accessibility problems of some customer servers. Our technicians are currently working on root cause analysis and we will keep you up to date.

Update: May 24, 2018 12:10:00 PM CEST
Update: According to current knowledge, there was a power failure at 11:00 am in the DC7, DC10 + DC12. The consequences was a failure of the core networking equipment at the Falkenstein site, which led to a short-term outage of the entire network connectivity in Datacenter park location in Falkenstein.

Update: May 24, 2018 12:27:00 PM CEST
In the meantime, the power supply in the three affected data centers could be provisionally restored (without UPS protection).

The cause of the failure was a strong voltage reduction in the local power grid. Why it has caused a power failure despite our UPS backups, is still under investigation. Currently, the restoration of the secure operation has top priority.

Our technicians are in the process of determining how many servers need to be manually checked after the power interruption.


Update: May 24, 2018 12:43:00 PM CEST
Currently, the following support inquiries are open in the affected data centers:

DC 7: 237
DC10: 740
DC12: 164

We work on the processing with all available resources.


Update: May 24, 2018 12:58:00 PM CEST
Currently, the following two top-of-the-rack switches are not available:

fsn1-dc12-sw_508 fsn1-dc10-sw_38

Our network team is working hard to resolve the issue.


Update: May 24, 2018 1:29:00 PM CEST
Currently, the following support requests are available in the affected data centers:

DC 07 402
DC 10 914
DC 12 212

We work with all available forces on the processing

All top-of-the-rack switches are now available again.


Update: May 24, 2018 2:00:00 PM CEST
Currently, the following support requests are available in the affected data centers:

DC 07 497
DC 10 989
DC 12 232

We work with all available forces on the processing

Our technicians continue to work on checking all servers that are not accessible again after the interruption.


Update: May 24, 2018 2:28:00 PM CEST
In the meantime the UPS rail in the FSN1-DC10 is active again and the UPS protection could be restored in parts areas of DC10.

We are working with high pressure on the restoration of secured regular operation.


Update: May 24, 2018 4:36:00 PM CEST
In the meantime, all servers that did not restart automatically after the voltage failure were switched on or checked for defective power supplies. The next step is to work on the tickets in the data centers concerned – servers that are currently not available must all be checked individually, because the error situations can vary greatly.

The following tickets are currently in the queues:

DC 07 1013
DC 10 1408
DC 12 465

To avoid further delays, we ask you to create only one ticket per affected server.

Thank you very much.


Update: May 24, 2018 6:29:00 PM CEST
The analysis of the UPS infrastructure is still running at full speed. Some parts of the power-subdistributors are affected and were partly damaged by the strong voltage reduction in the local power grid.

Some of the affected UPS parts can be replaced using existing spare parts by technicians of the UPS system manufacturer. Other spare parts are in the delivery phase and we are still working at full speed on restoring reliable control operation. More detailed information on when the secure regular operation in the affected data centers will be restored (DCs 7/10/12) will probably only become apparent tomorrow. Until then, the affected data centers are partly or completely without UPS protection.

Thank you for your understanding.


Update: May 24, 2018 7:35:00 PM CEST
The number of open tickets is currently decreasing. We are continously processing open support requests. The current number of tickets for the affected data centers is:

DC7: 704
DC10: 1286
DC12: 429

Zoals je kan zien is de storing opgelost, maar zijn de gevolgen nog steeds gaande. Gelukkig zijn onze servers weer online gekomen.

Wat hebben wij geleerd van deze actie:

 1. Alleen de webhosting met bijbehorende mail mogelijkheid van onze websites waren onbereikbaar. Onze servers zoals de kerio mailservers, en de dns servers, voip, etc waren nog steeds bereikbaar aangezien we deze in andere datacenters hebben staan, en onze dns servers datacenter en provider technish redunant zijn.
 2. Onze eigen website draait op dezelfde server als de klanten. Dit vanuit de gedachte dat wat je verkoopt moet je zelf ook gebruiken, alleen jammer genoeg hebben we bij een storing geen manier om dan informatie via onze website te geven.
 3. Stroom storingen komen dus ook voor in de veiligste omgevingen.

Punt 1 en 3 kunnen wij zelf direct niet zoveel aan oplossen. Onze leverancier heeft gewoon dikke pech dat zijn stroom voorziening niet werkt zoals designed. Wij zijn zeer geintresseerd in wat er techisch fout is gegaan. En aan de hand daarvan gaan we kijken wat we gaan doen.

Punt 2 hebben wij vanavond al opgelost. Onze website draait nu apart van alle andere klanten, in een aparte netwerk / datacenter. Zo kunnen we de volgende keer toch meer informatie geven.

Als we meer info ontvangen over bovenstaande storing dan vullen wij onderstaande aan.

 

Klachten

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over het door u gekochte product of geleverde dienst. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Klachten kunt u mailen naar: helpdesk@halma.nl

 

Contact

Halma Automatisering
De Houtakker 51
6681CW Bemmel

Telefoon: +31 26 3523377

Wij zijn elke werkdag van 8:30 tot 17:00 bereikbaar.

Buiten kantooruren zijn wij ook bereikbaar op dit nummer.

Onze callcenter neemt dan uw telefoon aan en zorgt voor opvolging door ons.

Voor helpdesk vragen kunt u emailen naar: helpdesk@halma.nl

Vragen over de administratie kunt u sturen naar:  administratie@halma.nl

KvK nummer: 02066725
IBAN NL56 INGB 0004219676
BTWnr. NL108492059B01

Privacy- en cookieverklaring

Voorbeeld Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Halma Automatisering. de Houtakker 51, 6681CW Bemmel, 02066725

Versie: 24-05-2018+001

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website www.halma.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Halma Automatisering in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Halma Automatisering gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Halma Automatisering, haar relaties en haar medewerkers;

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • functie;
 • btw-nummer;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • social media account.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Halma Automatisering maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Op deze website worden cookies gebruikt om functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies). Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Halma Automatisering of die van een derde partij.

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies: [OPSOMMING VAN DE SPECIFIEKE COOKIES MET BIJBEHORENDE BEWAARTERMIJNEN EN EEN VERWIJZING NAAR DE PRIVACYPOLICY VAN BETREFFENDE PARTIJ].

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen via helpdesk@halma.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0031 26 3523377 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Halma Automatisering
De Houtakker 51, 6681 CW Bemmel

Kvknr: 02066725

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.